تعرفه های تبلیغات شبکه اجتماعی

تعرفه ماهیانه تبلیغات اینستاگرام

مدیریت پیج اینستاگرام

شماره ۱
450,000 تومان

انتشار سه پست در هفته

انتشار یک استوری در هفته

ویرایش و درج لوگو در تصاویر

جذب فالور ندارد

تولید محتوای متنی ندارد

تولید محتوای گرافیکی ندارد

خدمات عکاسی ندارد

موشن گرافی ندارد

مدیریت پیج اینستاگرام

شماره ۲
550,000 تومان

انتشار چهار پست در هفته

انتشار دو استوری در هفته

ویرایش و درج لوگو در تصاویر

جذب ۱۰۰۰ فالور

تولید محتوای متنی دارد

تولید محتوای گرافیکی ندارد

خدمات عکاسی ندارد

موشن گرافی ندارد

مدیریت پیج اینستاگرام

شماره ۳
850.000+ تومان

انتشار شش پست در هفته

انتشار سه استوری در هفته

ویرایش و درج لوگو در تصاویر

جذب ۲۰۰۰ فالور

تولید محتوای متنی دارد

تولید محتوای گرافیکی دارد

خدمات عکاسی ندارد

موشن گرافی ندارد

مدیریت پیج اینستاگرام

شماره ۴
1400.000+ تومان

مشاوره راهکارهای فروش

و جذب فالور واقعی

آموزش کار با پیج تجاری اینستاگرام

نحوه پست و هشتک گذاری

انتشار ۳ پست در هفته

انتشار ۷ استوری در هفته

ویرایش و درج لوگو در تصاویر

تولید محتوای متنی دارد

تولید محتوای گرافیکی دارد

موشن گرافی دارد

تعرفه تبلیغات شبکه اجتماعی تلگرام

مدیریت پیج تلگرام

شماره ۱
350,000 تومان

انتشار سه پست در هفته

ویرایش و درج لوگو در تصاویر

جذب فالور ندارد

تولید محتوای متنی ندارد

تولید محتوای گرافیکی ندارد

خدمات عکاسی ندارد

موشن گرافی ندارد

مدیریت پیج تلگرام

شماره ۲
450,000 تومان

انتشار چهار پست در هفته

جذب ۵۰۰+ فالور

ویرایش و درج لوگو در تصاویر

تولید محتوای متنی دارد

تولید محتوای گرافیکی ندارد

خدمات عکاسی ندارد

موشن گرافی ندارد

مدیریت پیج تلگرام

شماره ۳
650.000+ تومان

انتشار ۶ پست در هفته

جذب ۱۰۰۰+ فالور

ویرایش و درج لوگو در تصاویر

تولید محتوای متنی دارد

تولید محتوای گرافیکی دارد

خدمات عکاسی ندارد

موشن گرافی ندارد

مدیریت پیج تلگرام

شماره ۴
1000.000+ تومان

انتشار ۷  پست در هفته

ویرایش و درج لوگو در تصاویر

جذب ۳۰۰۰+ فالور

تولید محتوای متنی دارد

تولید محتوای گرافیکی دارد

خدمات عکاسی دارد

موشن گرافی دارد

02188700668